Programm täieneb ja kavas võib ette tulla muudatusi!

8. juuli

Kirikukohvikud igal pool avatud alates 11.00, kuni kaupa jätkub. 
Kirikud ja näitused avatud kuni kirikus toimuva programmi lõpuni.

11.00 JÄRVA-JAANI kirikutorni külastus 

11.00 KOERU kirikus Janek Mäggi loeng „Annetamisest ja heategevusest Eesti ühiskonnas“

12.00 AMBLA kabelis Ambla kihelkonna näituse avamine, millele järgneb ekskursioon kirikaias

12.00 JÄRVA-JAANI kirikus Jaan Tammsalu loeng ”Kuidas hoida oma hinge, vaimu ja ihu tervena”

12.00 KOERU kirikutorni külastus

13.00 JÄRVA-MADISE kirikus kontsert “Järva-Madise regilaulud”. Esinevad Albu segakoor Sink-Sale-Proo 

13.30 JÄRVA-MADISE kirikus kontsert. Esineb kandleansambel Simmeldajad

13.00 KOERU kirikus kontsert. Esineb Arsise kellade noorteansambel (pilet 10 €)

14.00 AMBLA kirikus Madis Mikkori loeng „Fahrenheit 451 – raamatu rollist muutuvas maailmas“

14.00 JÄRVA-PEETRI kirikus Joel Siimu loeng “Eestikeelne lauluraamat läbi aegade” 

15.00 JÄRVA-MADISE kalmistu ekskursioon

15.00 KOERU kirikutorni külastus

15.00 JÄRVA-JAANI kirikus kontsert. Esineb Siiri Sisask (pilet 10 €)

15.30 AMBLA kirikus orelipooltund. Organist Ave Prints

16.00 JÄRVA-JAANI kirikutorni külastus

16.00 JÄRVA-PEETRI kalmistu ekskursioon

16.00 KOERU kirikus Jüri-Martin Lepa loeng “Koeru kiriku krutsifiksi uuringud” 

17.00 AMBLA kirikus kontsert. Esineb Laikrete perebänd (pilet 10 €)

18.00 KOERU kirikutorni külastus

19.00 JÄRVA-Madise kirikus kontsert. Esineb Hedvig Hanson (pilet 10 €)

19.00 KOERU kirikus kontsert. Esinevad Evelin Samuel ja Johan Randvere (pilet 10 €)

21.00 JÄRVA-PEETRI kirikus kirikus kontsert.

21.00 JÄRVA-MADISE kirikust algab mõtisklusrännak Kodru rabasse koos Jane Vainuga

9. juuli

Kirikukohvikud Järva-Madisel 12.00-15.00 ja Järva-Jaanis 12.00-19.00.
Kirikud ja näitused avatud kuni kirikus toimuva programmi lõpuni. 

10.00 JÄRVA-PEETRI kirikus jumalateenistus

11.00 JÄRVA-MADISE kirikus jumalateenistus

11.00 JÄRVA-JAANI jumalateenistus

11.00 KOERU kirikutorni külastus

12.00 KOERU kirikus jumalateenistus

12.00 JÄRVA-JAANI kirikaia ekskursioon

12.00 AMBLA kirikus jumalateenistus

13.00 KOERU kirikutorni külastus

13.30 AMBLA kirikus kontsert. Esineb Rondellus (pilet 10 €)

14.00 JÄRVA-JAANI kirikus Priit Rohtmetsa loeng “Järva valla luteri kogudused Eesti omariikluse esimestel aastakümnetel”

15.00 AMBLA Sipelga kalmistu ekskursioon

15.00 JÄRVA-MADISE kirikus Arlet Palmiste loeng “Pastor Vello Salumi pöörased aastad Järva-Madisel”

15.00 JÄRVA-JAANI kirikutorni külastus

17.00 JÄRVA-JAANI kirikus Lembit Saarsalu juubelikontsert. Esinevad Lembit Saarsalu, Olav Ehala, Toivo Unt, Ain Agan, Toomas Rull ja solist Nele-Liis Vaiksoo (pilet 10 €)