Loengud ja vestlused

Programm täieneb ja kavas võib ette tulla muudatusi!

Priit Rohtmets
EELK Usuteaduse Instituudi kirikuloo professor

Loeng “Järva valla luteri kogudused Eesti omariikluse esimestel aastakümnetel”

Järva-Jaani kirikus 9. juulil 14.00

 

Jaan Tammsalu
EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja

Loeng “Kuidas hoida oma hinge, vaimu ja ihu tervena”
Alates aastast 1986 EELK teenistuses. Sellest enam kui pool praostina. Kirjutanud kümmekond raamatut. Aastaid iga päev ühes kristlikus raadios mõtisklemas. Teen regulaarselt trenni, et terve vaim võiks olla tervemas kehas.

Järva-Jaani kirikus 8. juulil 12.00

 

 Janek Mäggi
SA EELK Toetusfondi juhataja

Loeng „Annetamisest ja heategevusest Eesti ühiskonnas“

Janek on aastast 2005 Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees. 2014 asutas ta koos Hille ja Toivo Tänavsuuga SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“. 2018 asutas ta koos Indrek Laulu, Väino Kaldoja ja Urmas Viilmaga Kirikufondi (SA EELK Toetusfondi). Kirikufond aitab Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul taastada ja hoida kunsti-, kultuuri- ja arhitektuuriväärtusi kirikutes üle Eesti. Hetkel kogutakse annetusi 20 objekti restaureerimiseks, sh Koeru kiriku laemaalingute avamiseks ja konserveerimiseks.

Koeru kirikus 8. juulil 11.00

Jüri-Martin Lepp

Loeng “Koeru kiriku krutsifiksi uuringud” 
Loeng tutvustab 17. sajandil Christian Ackermanni ja Koeru evangelistide meistri koostöös valminud Koeru krutsifiksi ning annab ülevaate läbi viidud uuringutest ja põnevatest leidudest. 

Koeru kirikus 8. juulil 16.00

joelsiim

Joel Siim

Loeng “Eestikeelne lauluraamat läbi aegade”
Laul ja laulmine kuuluvad kristliku jumalateenistuse ja isikliku harduselu juurde algusest peale. Piiblist on tuntud Laulude raamat (Psalter), mida kristlik teoloogia hakkas mõtestama Kristusest lähtudes, samuti leidub Uue Testamendi kirjades tsitaate varakristlikest lauludest. Kristlik laul omandas uue tähenduse reformatsiooni käigus, mil sündis lauluraamat meile tuttavas tähenduses. Tahan oma ettekandes avada seda, kuidas on sündinud eestikeelne lauluraamat ning kuidas see läbi aja on kohandunud muutunud oludega ja kohaneb edaspidigi.

Peetri kirikus 8. juulil 14.00

 Madis Mikkor

Loeng „Fahrenheit 451 – raamatu rollist muutuvas maailmas“
Loeng sellest, kuidas kirik kui vaimse pärandi ning muinsuskaitse kui materiaalse pärandi kaitsja Eestis kaua ning edukalt koostööd on teinud, mis on meie peamised koostöökohad ja ühised mured ning rõõmud. Raamatust, kui ühenduslülist, mis on sisult küll vaimne, kuid vormilt ometi vaid pakk paberilehti, räägin ennekõike vaatenurgast, kuidas füüsiline raamat on Eestis läbi Luteri usu rahvani jõudnud, kuidas raamatuid on vaenatud ja hävitatud, mis on nende roll digitaalsel ajastul ning mida kujutab endast Trüki- ja Paberimuuseumi TYPA näitus Kapsamaa. 

Ambla kirikus 8. juulil 14.00

Mõtisklusrännak Kodru rabas koos Jane Vainuga

Järva-Madise koguduse õpetaja, hingehoidja ja palverändur Jane Vainuga rändame tund kuni poolteist Kodru rabas ja iseenestes mõtiskledes elus oluliste teemade üle – armastus, rõõm, lein, “kõrbeaeg”, lootus, saladused, loodu meie ümber. Jagame kogetut. Rännak algab ja lõpeb Järva-Madise kirikus.

Tulija paneb selga ilmale ja õhtusele ajale sobiva riietuse ja jalga sobivad jalanõud.
 

Järva-Madise kirikus 8. juuli 21.00

Arlet Palmiste  

Loeng “Pastor Vello Salumi pöörased aastad Järva-Madisel”

Järva-Madise kirikus 9. juuli 15.00