Loengud ja vestlused

Ambla kirikus 9. juuli 11.00
Loeng „Igavesest ajast igavesti – plekkpärgadest”. Räägib kunstiajaloolane Jüri Martin Lepp.
Tegemist on sissejuhatava loenguga teemast, mis vajaks Eestis täiendavat uurimist. Loeng peatub lühidalt sellel, miks lilli hakati haudadel kasutama, kuidas lillede haudadele panekust arenes välja komme kasutada haudadel plekkpärgi ja kuidas tänapäeval neid konserveeritakse.
Jüri Martin Lepp on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala, kus spetsialiseerusin puitpolükroomia ja maalide konserveerimisele ning tehnilisele kunstiajaloole. On töötanud konserveerimiskeskuses KANUT ja sellel aastal töötas praktikandina Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonnas.

Järva-Jaani kirikus 9. juuli 12.00
Loeng “Püha Maa Iisrael ja meie Eestimaa!”. Räägib teoloog Arne Hiob.
Juttu tuleb mõnedest Eesti pühamaaränduritest, aga eelkõige sellest, et praegugi tasub Iisraeli külastada. See maa on kogu läänemaailma usuline kodumaa – Jeesuse maa, Piibli maa.

Järva-Peetri kirikus 9. juuli 14.00
Raamatu „Vana kannel XIV. Peetri regilaulud“ esitlemine. 
Väljaande saamislugu ja sisu tutvustab rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras. Peetri kihelkonnas ajaloost annab ülevaate Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi esimees Andres Kruusmaa. Peetri kihelkonnast kogutud lauluvara esitab rahvakultuurikollektiiv Rakuke. Esitlusel on kogumiku soetamise võimalus soodushinnaga 12€.

Ambla kirikus 10. juuli 14.00
Loeng „Kirjud kirikud“. Uusi seinamaalingute leide Järvamaa kirikutes.
Ettekande teevad EKA professor, kunstikultuuri teaduskonna dekaan Hilkka Hiiop ja EKA dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juhataja Anneli Randla.

Marju Kõivupuu_DSC00446

Ambla kirikus 9. juuli 14.00 ja Järva-Jaanis 16.00
Muutuvast matusekombestikust linnas ja maal räägib Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu.

 

Koeru kirikus 9. juuli 11.00 ja Järva-Madisel 14.00
Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõuniku Ilme Mäesalu loeng ”Kirikuaed kultuuripärandina”.
Räägime kirikuaiast kui matmispaigast. Vaatame, mida on läbi aegade peetud vääriliseks  püstitada esivanemate haudadele ning kuidas on haudadele püstitatu läbi paari viimase sajandi ajas muutunud.

Järva-Peetri kirikus 9. ja 10. juulil
Võimalik tutvuda kirikuraamatutega genealoog Andres Kruusmaa juhendamisel.

Järva-Madise kirikus 9. juuli 20.30
Mõtisklusrännak Kodru rabas koos Jane Vainuga
Järva-Madise koguduse õpetaja, hingehoidja ja palverändur Jane Vainuga rändame tund kuni poolteist Kodru rabas ja iseenestes mõtiskledes elus oluliste teemade üle – armastus, rõõm, lein, “kõrbeaeg”, lootus, saladused, loodu meie ümber. Jagame kogetut. Rännak algab ja lõpeb Järva-Madise kirikus.

Tulija paneb selga ilmale ja õhtusele ajale sobiva riietuse ja jalga sobivad jalanõud.

Järva-Madise kirikus 10. juuli 13.00
Mõtterännak kiriku ajaloost Arlet Palmistega
Millal õieti valmis Järva-Madise kirik? Miks erineb kirik oluliselt teistest Järvamaa keskaegsetest kirikutest? Millist rolli mängisid kiriku arengus tsistertslastest mungad? Kuna dokumente pole säilinud, siis täit tõde neile küsimustele me ei tea, kuid ma saame täita fantaasiaga ajaloo lüngad.