2021. aastal alguse saanud Järva valla kirikute päevad on kasvanud Järva valla suviseks tähtsündmuseks. Kultuuriprogramm, mis sobib just kirikutesse, kuid samal ajal kõnetab nii kohalikku kogukonda kui ka laiemat üldsust, on kokku pandud koguduste ja kultuuritöötajate ühises koostöös. Vaimseid rännakuid ja huvitavaid ettevõtmisi leiab kahepäevasest kavast mitmeid. Olgu selleks tuntud muusikud, loengupidajad või hoopis uued teadmised ja paigad – iga külastaja leiab kavast endale meelepärase. Kirikute päevad aitavad luua sidet kodukirikuga ka neil, kes igapäevaselt kirikueluga kokku ei puutu või põlvkondlikku sidet paikkonnaga ei oma. Kirikute päevad väärtustavad kirikuid kui kultuurimälestisi ning kohalikke traditsioone. Korralduses järgitakse keskkonda säästlikke põhimõtteid selleks, et keskaegsete kirikute eripärad ja kogukonna vaimsus kestaksid ka järeltulevatele põlvedele. Viiendad Järva valla kirikute päevad toimuvad juulis 2025.