Projekt “Järva valla kirikute päevad”, 2022-2024

Toetaja: PRIA LEADER programm, MTÜ Järva Arengu Partnerid
Taotleja: Ambla Maarja kogudus

Järva valla 5 EELK kogudust (asukohad: Ambla, Järva-Madise, Koeru, Peetri, Järva-Jaani) teevad koostööd piirkondlike kodanikeühendustega (külaseltsid) ja kohaliku omavalitsusega (Järva vald), et mitmekesistada kohalikku kultuurielu ning tugevdada kogukonna ühtsustunnet. Kirik on võimalus tuua kokku kohalik elanikkond, tutvustada kohalikku kultuuripärandit ning pakkuda kultuurielamusi külalistele. Iga-aastaselt toimuvad kirikute päevad kutsuvad atraktiivsetest kultuuriprogrammidest osa saama nii oma valla rahvast kui kaugemalt tulnud külalisi. Üritustega tutvustatakse kohalikku kultuuripärandit ning korraldatakse omanäolisi kontserte piirkonna kirikutes. Kirikute päevadel korraldatakse kirikute külastamise templimängu ja jagatakse infot ürituse jaoks loodud ühisel kodulehel.